Toezichthoudende autoriteit BIV

Als professionele speler beschikt Fidesco over universitaire know-how en de volgende vergunningen voor vastgoed:

Fidesco Vermogensadvies BV
Brouwerijstraat 12, 9770 Kruisem
09 278 78 78
BTW BE 0453 499 744

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV erkend 207175 in België
Vastgoedbemiddelaar RPR Gent, afdeling Oudenaarde
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussels